Biografija

Strana

novisad1

Vojislav Puškar, profesor istorije, arhivista, savetnik. Rođen na Palama 1. novembra 1940. godine.

Njegov otac Dušan je iz Đurđeva, a majka Kata, rođena Dorić, iz Bačkog Gradišta.

Kada su mu 1941. godine ustaše u Bosni ubile oca, majka se sa Vojislavom vratila u roditeljsku kuću u Bačko Gradište.

Osnovnu školu učio je u Bačkom Gradištu, u Somboru je završio Učiteljsku školu, a diplomirao je na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1966. godine.

puskar02

Bio je referent za kulturu i fizičku kulturu u Opštini u Bečeju, a od 1969. radio je kao profesor istorije u bečejskoj školi za kvalifikovane radnike „Momčilo Šaranović“.

puskar01

U Novi Sad je došao 1971. i do 1983. bio je zaposlen u Istorijskom arhivu
kao arhivista, šef depoa, dokumentarista, zamenik direktora i direktor (1978-1982).

Za to vreme građa u ovom Arhivu sređena je po fondovima.


Pokrenuo je izdavanje Vodiča kroz arhivske fondove i analitičke inventare.

puskar03

U Gradski zavod za obnovu graditeljskog nasleđa i zaštitu spomenika kulture prešao je 1983. godine.

Bavio se ambijetalnom zaštitom i zaštitom nepokretnih spomenika. Zbog bolesti je 1996. otišao u penziju, u svojstvu savetnika za istoriju.